ORIGINE DEI SEGNI DI UNA LINGUA ANTICA – lamed/mem/nun/samekh

LAMED – Pittogramma di “PUNGOLO PER BUOI”
clicca sull’immagine

MEM – Pittogramma di “ACQUA”
clicca sull’immagine

NUN – Pittogramma di “PESCE”
clicca sull’immagine

SAMEKH – Pittogramma di “LISCA DI PESCE”
clicca sull’immagine